ANBI-STATUS

ANBI-status

Door de belastingdienst is CMA Nederland als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend. Dit betekent dat uw financiële giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Uw financiële steun stelt ons in staat om het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden in de motorwereld en daarbuiten. Eén van de projecten waar veel geld mee is gemoeid, is het uitgeven van het zogenoemde Biker Bijbeltje. Deze ‘Hope for the Highway’ wordt door CMA Nederland gratis weggegeven aan geïnteresseerden tijdens evenementen zoals motorbeurzen of bij andere gelegenheden.

Juist nu in deze tijd waarin veel andere zaken moeilijk te organiseren zijn, is het weggeven of opsturen van een ‘Hope for the Highway’ belangrijk. U maakt dat mogelijk met het overmaken van een gift op onze bankrekening. Wanneer u graag in het bezit van een ‘Hope for the Highway’ wilt komen, stuur dan een mail naar 1 van de onderstaande mailadressen met uw naam en adres. We zorgen dan dat u een exemplaar toegezonden krijgt.

Hartelijke groet & Gods zegen,

Klaas van der Heide

President CMA Nederland

ANBI GEGEVENS                

Naam van de vereniging

Christian Motorcyclists Association (CMA)

Opgericht in Nederland op 7-mei 1998.

RSIN nummer

816307878

Contactgegevens

Adres: Epemastate 4

8926 MX LEEUWARDEN

Telefoon- 06-48584802

Website: www.cma-nl.org

KvK nummer 24285033

Het bestuur van de vereniging bestaat uit

Voorzitter:                    Klaas van der Heide

                                      email: president@cma-nl.org

Vicevoorzitter:             Frans Dijkstra

                                      email: vice.president@cma-nl.org

Secretaris:                    Bernard Brouwer

                                      email: secretary@cma-nl.org

Penningmeester:         Ineke Groeneveld

                                      email: treasurer@cma-nl.org

Doelstelling

De missie van de vereniging is het uitzenden van een team van christelijke motorrijders die zichtbaar, dienstbaar en geloofwaardig als vertegenwoordigers van Jezus Christus in de motorwereld aanwezig zijn.

Zij brengen het evangelie primair, maar niet uitsluitend, in de motorwereld door het aangaan van vriendschappen en het versterken en onderhouden van relaties. Daarnaast worden bijdragen aan christelijke activiteiten gestimuleerd, zoals meewerken aan kerkdiensten, persoonlijke hulp bieden aan motorrijders en worden onderlinge contacten tussen christenmotorrijders gestimuleerd en bevorderd.

 Visie

De vereniging heeft als visie het bevrijdende evangelie van Jezus Christus te verspreiden in de motorwereld en daarbuiten, onder het motto: Hart voor hart de wereld veranderen!

Financiële verantwoording

Baten

Begroting 2022

Resultaat 2022

Begroting 2023

Clubhuis inkomsten

1000,-

1821,-

2000,-

Verhuur clubhuis

1000,-

1210,-

1000,-

Bijdrage Clubhuis alg.CMA

800,-

0,-

800,-

Totaal Baten.                                                2800,-                                                       3031,-                                                        3800,-

                    De bestuursleden en de leden van de vereniging werken op vrijwillige basis.

                    Onkosten mogen worden gedeclareerd. Voor meer informatie kunt contact opnemen met de penningmeester.

   Verslag van de uitgeoefende activiteiten

   Onderstaande activiteiten hebben we georganiseerd of zijn we bij aanwezig geweest met als doel het evangelie

   te verspreiden.

  Gratis koffie uitdelen aan motorrijders op verschillende plaatsen in Nederland.

  Met een stand op verschillende motorbeurzen gestaan.

  Maandelijks een Church for Bikers georganiseerd in Katwijk en Meppel, zo mogelijk live en anders werd er een dienst opgenomen en uitgezonden via

  eigen YouTube-kanaal.

  Evangelisatie op minima-camping.

  Uitdelen en op aanvraag verzenden van biker-Bijbeltje ‘Hope for the Highway’.

  Bezoeken van diverse motorclubs en evenementen, meewerken aan lokale kerkdiensten.

__________________________________________________________________________________