MISSIE EN VISIE

MISSIE

De missie van de vereniging is het uitzenden van een team van christelijke motorrijders die zichtbaar, dienstbaar en geloofwaardig als vertegenwoordigers van Jezus Christus in de motorwereld aanwezig zijn. Zij brengen het evangelie primair, maar niet uitsluitend, in de motorwereld door het aangaan van vriendschappen en het versterken en onderhouden van relaties. Daarnaast worden bijdragen aan christelijke activiteiten gestimuleerd, zoals meewerken aan kerkdiensten, persoonlijke hulp bieden aan motorrijders en worden onderlinge contacten tussen christenmotorrijders gestimuleerd en bevorderd.

VISIE

Het bevrijdende evangelie van Jezus Christus te verspreiden in de motorwereld en daarbuiten, onder het motto: Hart voor hart de wereld veranderen!